Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Διαδραστικοί πίνακες!!!


Οι διαδραστικοί μας πίνακες!!!

Στις μέρες μας η χρήση της τεχνολογίας έχει ενσωματωθεί στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από εκπαιδευτικό και τεχνολογικό οργανισμό έδειξε τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι διαδραστικοί πίνακες (interactive whiteboards) συμβάλλουν
  • στην αύξηση ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού για το μάθημα
  • στην ενεργή συμμετοχή και αύξηση συγκέντρωσης
  • στην υψηλή απόδοση και αφομοίωση των γνώσεων
  • στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση για μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό)
Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν βίντεο σχετικά με το μάθημα, να παίζουν παιχνίδια στον διαδραστικό πίνακα ή να διαβάζουν βιβλία για ψυχαγωγία. Όλα αυτά τους βοηθούν να μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο.


.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Προετοιμασία για τις εξετάσεις!!!

Προετοιμασία για τις εξετάσεις!!!

Ολόκληρη τη χρονιά εργάστηκαν σκληρά και οι κόποι τους ανταμείφθηκαν!!!
Εμείς είμαστε περήφανοι για τους μαθητές μας και θυμόμαστε τα καλύτερα!!!


 

Comments system

Disqus Shortname